Ημερήσια αρχεία: 3 Φεβρουαρίου 2014


Το τραπεζάκι είναι φτιαγμένο από 2 παλέτες ελαφριού τύπου !!  Είναι τόσο απλό να γίνει, πιστέψτε με !!  Θα χρειαστείτε 2 παλέτες της οποίες πριν της βιδώσετε μεταξύ τους θα πρέπει να της τρίψετε ώστε να αφαιρέσετε της τυχών αγριάδες (τουλάχιστον την επάνω παλέτα…) !  Αφού της τρίψετε μπορείτε να […]

Οδηγίες για Τραπεζάκι από παλέτες, με πεπαλαιωμένη όψη !!