Ημερήσια αρχεία: 1 Μαρτίου 2014


Αλλη μια μοναδική Τραπεζαρία από παλέτες παρουσιάζουμε σήμερα !!  Είναι εντυπωσιακό το πώς κάτι τόσο κοινό όσο μια παλέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει κάτι τόσο πρωτότυπο και πολύπλοκο, όπως μοναδικά κομμάτια επίπλων. Η ιδέα της χρησιμοποίησης των παλετών βασίζεται στις έννοιες της ανακύκλωσης και αυτοκατασκευής !!  Με λίγη […]

Καταπληκτική Τραπεζαρία από παλέτες by Stelios K. !!!!