Ημερήσια αρχεία: 19 Μαΐου 2014


Η σημερινή κατασκευή μας έρχεται από το Los Angeles !! Πρόκειται για ένα δωμάτιο φτιαγμένο από παλέτες !!! Σας περιγράφω τα βήματα σύμφωνα με τα λεγόμενα του κατασκευαστή !!Εφοδιαστείτε με… πολλές παλέτες ίδιων διαστάσεων !!!   τοποθετούμε 4 δοκάρια σύμφωνα με το τελικό μήκος τριών ενωμένων παλέτων !! προσέξτε στην […]

Καταπληκτικό δωμάτιο από παλέτες !! pallet room !!