Ημερήσια αρχεία: 13 Οκτωβρίου 2014


Σήμερα επέλεξα να σας δείξω αυτό το ωραίο Καφέ – Εστιατόριο το οποίο φτιάχτηκε από το 0 με ανακυκλώσιμα υλικά !! 130 παλέτες διαλύθηκαν μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα για να γίνουν τοίχοι…. παγκάκια και τραπεζάκια !!! Για τα πόδια των τραπεζιών χρησιμοποιήθηκαν οι παλιές σωληνώσεις αερίου & νερού !!!    […]

Pallet Cafe Restaurant