Ημερήσια αρχεία: 7 Νοεμβρίου 2014


Σχεδόν για κάθε εφαρμογή σχετική με ξυλοκατασκευές, τα χειροπρίονα αποτελούν ένα από τα πλέον απαραίτητα εργαλεία. Mη νομίζετε ότι μόνο με τη χρήση της ηλεκτρικής σέγας θα έχετε πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα. Σε πολλές εργασίες το κατάλληλο χειροπρίονο επιτρέπει λεπτότερους και ακριβέστερους χειρισμούς. Kαι οπωσδήποτε, η εξαιρετική ποιότητα των σημερινών […]

Πρίονα σε…. δράση