Ημερήσια αρχεία: 1 Ιανουαρίου 2015


Με μια πολύ έξυπνη ιδέα ξεκινάμε το 2015 !!!    Ενα τραπέζι με 4 καρέκλες ενσωματωμένες ως μια κατασκευή !!    Αρχικά με την πρώτη ματιά νομίζει κανείς ότι βλέπει μόνο ένα τραπέζι !! Κι όμως στο εσωτερικό κρύβονται οι 4 καρέκλες !!    Ας το δούμε λοιπόν !!!     […]

Pallet table…. where are the chairs ???