Ημερήσια αρχεία: 30 Ιουλίου 2017


Έτοιμη η νέα μου κατασκευή "Παραστιά ή αλλιώς Πυρομάχι" από χώμα νερό και άχυρο !!  Μια εύκολη κατασκευή που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις θα δούμε σήμερα !! Απαραίτητες προϋποθέσεις να "πιάνουν" λίγο τα χέρια μας,…. να μη "φοβηθούμε" να λερώσουμε τα χέρια μας…. και να διαθέτουμε και το απαραίτητο "μεράκι" μας !!   Τα […]

Παρασιά από χώμα – νερό & άχυρο (Cob Stove)